Kavya - Revital Exotic Jewelry & ApparelKavya - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Kavya

$169
Divya - Revital Exotic Jewelry & ApparelDivya - Revital Exotic Jewelry & Apparel
On sale

Divya

$99 $187
Riya - Revital Exotic Jewelry & ApparelRiya - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Riya

$169
Vinaya - Revital Exotic Jewelry & ApparelVinaya - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Vinaya

$169
Triya - Revital Exotic Jewelry & ApparelTriya - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Triya

$149
Radha - Revital Exotic Jewelry & ApparelRadha - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Radha

$169
Osha - Revital Exotic Jewelry & ApparelOsha - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Osha

$169
Nidra - Revital Exotic Jewelry & ApparelNidra - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Nidra

$149
Krisha - Revital Exotic Jewelry & ApparelKrisha - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Krisha

$199
Janya - Revital Exotic Jewelry & ApparelJanya - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Janya

$139
Heena - Revital Exotic Jewelry & ApparelHeena - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Heena

$149
Faiza - Revital Exotic Jewelry & ApparelFaiza - Revital Exotic Jewelry & Apparel
On sale

Faiza

$79 $139
Eta - Revital Exotic Jewelry & ApparelEta - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Eta

$139
Chaaya - Revital Exotic Jewelry & ApparelChaaya - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Chaaya

$189
Bimala - Revital Exotic Jewelry & ApparelBimala - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Bimala

$189
Ahana - Revital Exotic Jewelry & ApparelAhana - Revital Exotic Jewelry & Apparel

Ahana

$169